GEBOUWEN VERBINDEN

Vastgoed (her)ontwikkelen met het maatschappelijk rendement voorop. Dat willen wij als CoMaker BV doen. Voor een brede variëteit van eindgebruikers wil CoMaker de zakelijke partner zijn om wensen van gebruikers op interactieve wijze te koppelen aan de transformatie van een gebouw of complex. Dat kan gaan om een groep mensen die hun droom van gemengd wonen, werken en een publieksfunctie voor de buurt, fysiek willen realiseren. Of een set bedrijven die vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een bedrijfsverzamelgebouw willen combineren met maatschappelijke voorzieningen zoals een dorpshuis of zorgfunctie voor ouderen.

VOOR WIE?

Wij willen ons als CoMaker onderscheiden door in Nederland met vastgoedontwikkeling een bijdrage op lokaal niveau te leveren aan leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid. CoMaker wil dat doen door de eindgebruikers vooraan te zetten in het ontwikkelproces. Deze eindgebruikers kunnen bewoners, werkers, bedrijfjes of stadmakers zijn. 

CoMaker organiseert daarvoor een interactief proces om op menselijke schaal in gesprek samen een concept te formuleren, kosten en baten te berekenen en tot ontwerp en uitvoering te komen. Comaker kan risicodragend of in opdracht ontwikkelen.

MET WIE?

Wij hebben CoMaker gesticht vanuit onze werkpraktijk. Dat zijn Stadkwadraat, Stipo en Vanschagen Architecten. Onze uitgebreide ervaring en netwerken bij lokale overheden, corporaties, non-profitsector en stadmakers hebben ons geleerd dat het in Nederland ontbreekt aan een ontwikkelaar die het maatschappelijk rendement voorop stelt met inachtneming van realistische financiële uitgangspunten. CoMaker is het resultaat van een jarenlange samenwerking van de drie genoemde partijen. 

Zij werkten de afgelopen jaren aan drie projecten die als blauwdruk mogen gelden voor de aanpak die CoMaker voorstaat. Wij lichten daarom de twee projecten toe.

PROJECT: DE WASSERIJ

Het ontbreken van een ontmoetings- en maakplek voor modeprofessionals in Rotterdam, was aanleiding om in samenwerking met met jonge creatieven en de mode- en textielvakwereld, de transformatie van het voormalige wasserij gebouw in Rotterdam-Noord te ontwerpen en te realiseren. De feestelijke opening op 15 november 2019 onderstreepte het interactieve proces waarmee dit is gebeurd. De wensen en werkwereld van de modeprofessionals waren uitgangspunt om in het gebouw naast ruim 50 betaalbare werkplekken een exporuimte, een volledig geoutilleerd makerslab en ontmoetings en discussieruimte te realiseren. Kern van het concept is verduurzaming van de mode-industrie, kleinschaligheid en het delen van kennis en ervaring. Het gebouw is in opdracht van SKAR, de atelier-organisatie van Rotterdam, herontwikkeld en in in beheer en exploitatie genomen.

PROJECT: JONG GEWOOND

Jongeren met een woonplek in de Jeugdzorg die 18 jaar worden hebben een groot probleem. Ze vallen tussen wal en schip. Ze vallen niet meer onder Jeugdzorg, maar zijn nog niet klaar voor de maatschappij. Hoe kunnen we voorzien in een duurzame woonomgeving voor jongeren die vanuit de jeugdzorg hun eerste stappen zetten in hun maatschappelijke loopbaan en wooncarrière?

Het project Jong Gewoond beoogt te voorzien in een betaalbare en goede woonsituatie voor jongeren door de ontwikkeling van een aantal duurzame woongebouwen die bijdragen aan de kwaliteit van buurt en stad. Door zowel wonen als leren en werken goed te organiseren verhogen we het welzijn van de jongeren en kwestie en voorkomen we ontsporing in de toekomst incl. de daarbij behorende hoge (maatschappelijke) kosten.

Het woongebouw omvat een veertigtal kleine woningen met een passende huur van 425 euro per maand.  Daarnaast zijn een aantal collectieve voorzieningen voorzien zoals een samenkomst- of activiteitenruimte, een logeerkamer en ruimte voor ondersteuning vanuit de zorginstellingen. Na ingebruikname zullen met intensief beheer en begeleiding de jongeren op weg geholpen worden naar zelfstandig wonen en volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Hiertoe zal 1 of de 3 woningen voor buddies beschikbaar zijn en kan de huur eerst door een zorginstelling betaald worden en later geleidelijk overgaan naar de huurder. Dit is het principe van de omklapwoning. Dit principe voorkomt gedwongen verhuizingen van de jongeren.